CENTRE-projecte educatiu.

CÓM SOM:

Confessionalitat:El Centre és aconfessional, respectant les opcions particulars de tota la comunitat educativa.

Línia metodològica: Partim que l’escolar és el verdader protagonista de l’aprenentatge, optem per un model constructivista segons el qual tot coneixement és construït pel subjecte quan interacciona amb el medi i tracta de comprendre-ho.

  1. •Pluralisme i valors democràtics.
  2. •Educació no sexista.
  3. •Adaptació al medi.
  4. •Autonomia i innovació
  5. •Incorporació a les noves tecnologies.
  6. •Tractament de la diversitat.

PROJECTE EDUCATIU/PROYECTO EDUCATIVO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO LINGÜÍSTICO PARA EL CURSO 2018-2019 DE CENTRO/PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE PER AL CURS 2018-2019. CRONOGRAMA

SOCIALIZACIÓN DE LIBROS DEL AMPA. (en el dossier informativo).

Transición de Educación Infantil a la Etapa de Primaria.

AMPA.

RRI Azorin. Reglamento de régimen interno

MÉS INFORMACIÓ EN EL DOSSIER INFORMATIU DE BENVINGUDA.