HISTÒRIA

recordem:

Extracte del llibre del 25 aniversari del CEIP Azorin. 

En el curs 1980-1981 comença a funcionar el centre com un centre de 16 unitats de E.G.B, 4 unitats de preescolar i 1 unitat d’Educació Especial.

En 1983 comencen les obres de les aules de pàrvuls en el pati. Les aules rojes.

En 1984 es tanca el recinte escolar i es planten els arbres que envolten el Col·legi. També en este any s’inaugura el parvulari del centre.

Moltes altres activitats es realitzen en els anys següents, com organitzar la videoteca, la primera Setmana Blanca, informatitzar els expedients dels alumnes, etc…

En 1994-95 s’inicia a mode experimental la informàtica en el centre.

1999-2000 s’aprova el Disseny Particular del Programa PIP i PIL.

En el curs 2002-2003, el nombre de mestres que formen el claustre es de 34, actualment es de 32.

A l’any 2003 s’inauguren les aules blaves d’Infantil.

El centre creix en nombre d’alumnes fins arribar en l’actualitat a uns 500 alumnes.